Zorgniveau Evenementen Eerste Hulp

 

Dit zorgniveau kan als aanvulling op Basis Eerste Hulp worden ingezet bij evenementen met een middel
tot hoog risico zoals bepaald in de LHGAP.

 

Hierbij worden zorgverleners van meerdere zorgniveaus
ingezet.

 

Dit zorgniveau kenmerkt zich door een uitgebreide aansluiting op de reguliere zorgketen en
aanvullende competenties op het gebied van methodisch handelen, samenwerking en communicatie.

 


Competenties/interventies
• Competenties Zorgniveau Basis Eerste Hulp, zoals beschreven in Bijlage 8.1.
• Specifieke competenties voor de evenementenzorg (beschreven bij profiel
evenementenzorgverlener).

 


Voorwaarden
• Tenminste een geldig diploma of certificaat Eerste Hulp dat voldoet aan de competenties
Zorgniveau Basis Eerste Hulp, zoals beschreven in Bijlage 8.1.
• Door certificaten of eigen scholing aantoonbare extra competenties op het gebied van
methodisch handelen, samenwerking en communicatie.
• Handelingen in categorie 2 (zie paragraaf 4.4) worden uitgevoerd na certificering.
• Een bekwaamheidsverklaring getekend door een MME is noodzakelijk indien er risicovolle
handelingen vanaf categorie 3 (zie paragraaf 4.4) worden uitgevoerd.

 

Er dient altijd een geldig
diploma/certificaat/getuigschrift overlegd te kunnen worden.
• Risicovolle handelingen van categorie 3 vinden plaats onder directe supervisie van een
bekwaam zorgprofessional.