Zorgniveau Basiszorg

Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van niet-gespecialiseerde verpleegkundigen als aanvulling
op het niveau Basis Eerste Hulp, Evenementen Eerste Hulp of ter ondersteuning van het niveau
Spoedzorg, Artsenzorg of Specialistische Spoedzorg (Advanced Life Support).

 

De verpleegkundige heeft
een ondersteunende rol richting zorgprofessionals en heeft tevens een taak in de prioritering van zorg.
Binnen dit niveau vallen ook de BMH operatieve zorg, de doktersassistent, de verzorgende-IG en de
ambulancechauffeur.

 


Voorwaarden aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen dit zorgniveau

 


• Geldige inschrijving zonder beperking in het BIG-register voor een van de relevante
beroepsgroepen of een geldig diploma of getuigschrift indien niet-BIG-geregistreerd.

 


• De zorgprofessional dient aantoonbaar bekwaam te zijn in het uitvoeren van diagnostische
handelingen zoals bij competenties hieronder beschreven.

 


• De zorgprofessional mag assisteren bij voorbehouden handelingen, indien daartoe bekwaam.

 


• De zorgprofessional mag voorbehouden handelingen uitvoeren als hij daartoe een opdracht
krijgt van een zelfstandig bevoegd zorgprofessional die aanwezig is en als de zorgprofessional
ook bekwaam is om de handeling goed uit te voeren.

 


• De zorgprofessional mag een voorbehouden handeling uitvoeren als deze handeling voor zijn
beroepsgroep is vastgelegd in het Besluit Functionele Zelfstandigheid en in een protocol onder
verantwoordelijkheid van de MME is vastgelegd. De betrokken zorgprofessional dient
aantoonbaar bekwaam te zijn wat blijkt uit een een bekwaamheidsverklaring.

 


• De naam van de arts die eindverantwoordelijk is voor het verrichten van voorbehouden
handelingen door zorgprofessionals dient schriftelijk te zijn vastgelegd bij de EZO.

 


Minimale competenties/interventies
• Het systematisch beoordelen van zorgvragers.
• Het meten en protocollair interpreteren van ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie,
hartfrequentie, bloeddruk, bloedglucose, lichaamstemperatuur.
• Wondbeoordeling en verpleegkundige wondzorg.
• Beheerst de reanimatie minimaal op het niveau van Basic Life Support conform de Richtlijnen
van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).