Zorgniveau Spoedzorg

Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van zorgprofessionals die werkzaam zijn in de acute
somatische zorg.

 

Uitgangspunt is dat zij spoedzorg starten in afwachting van overname door de
regionale ambulancezorg of door het zorgniveau Specialistische Spoedzorg.

 

Zorg binnen dit niveau
vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een aanwezig ter zake deskundig arts of middels een
protocol onder verantwoordelijkheid van een MME.

 

Functieprofielen
• SEH-verpleegkundige
• IC-verpleegkundige
• Anesthesiemedewerker
• CCU-verpleegkundige
• BMH die als volwaardig professional werkt op de SEH, CCU of anesthesie of BMH
SEH/Anesthesie/Cardiodiagnostiek met afgeronde traineeship.
• VS Acute Zorg, PA Acute Zorg (werkzaam op SEH)

 

Voorwaarden aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen dit zorgniveau
• Geldige inschrijving zonder beperking in het BIG-register voor een van de relevante
beroepsgroepen.
• Indien van toepassing een geldige inschrijving in het kwaliteitsregister van de betreffende
beroepsgroep.
• De zorgprofessional mag voorbehouden handelingen uitvoeren als hij daartoe een opdracht
krijgt van een ter zake kundig arts die aanwezig is en als de zorgprofessional ook bekwaam is
om de handeling goed uit te voeren.
• De bekwaamheid van de zorgprofessional dient gecontroleerd en schriftelijk te zijn vastgelegd
door de MME.
• De zorgprofessional mag een voorbehouden handeling uitvoeren als deze handeling voor zijn
beroepsgroep is vastgelegd in het Besluit Functionele Zelfstandigheid, in een protocol is
vastgelegd onder verantwoordelijkheid van de MME en de betrokken zorgprofessional
aantoonbaar bekwaam is.
• De naam van de arts die de opdracht verstrekt voor het verrichten van voorbehouden
handelingen door niet-zelfstandig bevoegden dient schriftelijk te zijn vastgelegd bij de EZO.
Minimale competenties/interventies binnen dit zorgniveau mits aantoonbaar bekwaam
• methodische benadering van een zorgvrager (ABCDE)
• wervelkolom immobilisatie: manuele stabilisatie
• luchtwegmanagement: kinlift of jaw-thrust, plaatsen oro- of nasofaryngeale luchtweg,
uitzuigen mond-keelholte
• beademing: zuurstoftoediening, maskerballon (2-persoons techniek)
• vernevelen medicatie
• circulatie ondersteuning: inbrengen intraveneuze canule, starten isotone infusie
• basale ritmeherkenning en manuele defibrillatie of AED
• metingen en interpretatie van: ademfrequentie, zuurstofsaturatie, bloeddruk, bloedglucose,
lichaamstemperatuur, 3-lead ECG (ritmestrook)
• medicatie toediening: subcutaan, intramusculair, intraveneus
• inbrengen maagsonde
• wondzorg
• prioritering van zorg


Mogelijke competenties/interventies, mits aantoonbaar bekwaam
• wervelkolom immobilisatie geavanceerd met behulp van nekspalk, vacuummatras of
wervelplank
• luchtwegmanagement geavanceerd: inbrengen supraglottisch luchtwegdevice
• beademing geavanceerd: beademingsmachine instellen
• circulatie geavanceerd: intraossale toegang, mechanische borstcompressie
• medicatie toediening: intra ossaal

 

NB: intubatie en rapid sequence induction (RSI) maakt géén deel uit van dit zorgniveau.

 

Medicatietoediening (opdrachtverstrekking via protocol van MME of door aanwezige arts) beperkt
zich binnen dit zorgniveau tot:
• adrenaline in geval van anafylaxie of protocollair tijdens reanimatie
• amiodarone protocollair tijdens reanimatie
• salbutamol/ipratropium verneveling
• midazolam intramusculair/buccaal/intranasaal/intraveneus/rectaal bij epilepsie en
opwindingsdelier (EDS)
• NaCl 0,9% of Ringerlactaat
• glucose 5-20% in geval van hypoglycemie
• glucagon in geval van hypoglycemie
• zuurstof in hoge flow
• paracetamol oraal, rectaal of intraveneus
• NSAID oraal, rectaal, intramusculair of intraveneus
• fentanyl nasaal of intraveneus
• nitroglycerine spray bij pijn op de borst