Zorgniveau Specialistische Spoedzorg

Dit zorgniveau kenmerkt zich door de inzet van zorgprofessionals die functioneel zelfstandig of
zelfstandig bevoegd zijn om zorg te leveren op tenminste het niveau van het vigerende Landelijk
Protocol Ambulancezorg.

 

Inzet van deze zorgprofessionals valt onder verantwoordelijkheid van een
MME en is noodzakelijk als op grond van de risicoprofiel bedreiging van de vitale functies of ernstig
letsel te verwachten is.

 

Voorwaarden aan bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen dit zorgniveau
• Geldige inschrijving zonder beperking in het BIG-register voor een van de relevante
beroepsgroepen.
• Geldige inschrijving in een relevant kwaliteitsregister.
• Voor ambulanceverpleegkundigen: werkzaam in de regionale ambulancezorg, geldige
bekwaamheidsverklaring.
• Voor VS, PA: werkervaring in de regionale ambulancezorg, geldige certificaten in ALS, geldige
bekwaamheidsverklaring.
• Voor BMH: BMH Ambulancezorg die in de regionale ambulancezorg als volwaardig
ambulancezorgprofessional werkt of BMH Ambulancezorg met afgerond traineeship in de
regionale ambulancezorg.

 

Beiden moeten over een geldige bekwaamheidsverklaring
beschikken.
• Voor artsen: werkzaam in de acute zorg als medisch specialist anesthesioloog, MMT-arts,
intensivist of SEH-arts KNMG.
• Voor artsen in opleiding tot bovengenoemde specialismen geldt dat zij zich in de laatste fase
van de opleiding bevinden, werkzaam zijn in de acute zorg en in bezit zijn van ATLS en ALS of
vergelijkbare certificaten. Zij moeten hun bekwaamheid kunnen aan kunnen tonen aan de
hand van relevante stages en relevante Entrustable Professional Activities (EPA) in het
portfolio.
• Aanvullend kunnen certificaten zoals PHTLS, EPALS, PHPLS, AMLS relevant zijn.
Minimale competenties/interventies ambulanceverpleegkundige/BMH/VS en PA Acute zorg
• Zoals vastgesteld door de MME op grond van de dagelijkse beroepsuitoefening, het en de
VNEZ.

 

Minimale competenties/interventies artsen Specialistische Spoedzorg
• Gespecialiseerd in acute opvang van vitaal bedreigde patiënten inclusief advanced
airwaymanagement.
• Specifieke competenties passend bij specialisme.