Wolff Parkinson White Syndroom

Uitleg van het WPW syndroom

Wolff Parkinson White Syndroom: gaat gepaard met een extra atrioventriculaire verbinding, de bundel van Kent, die meestal in zowel anterograde als in retrograde richting kan geleiden.

Elektrische geleiding in normale omstandigheden

Normale Geleiding

Normale geleiding ontstaat in de Sinus knoop en wordt via de AV (Atrio Ventriculaire) knoop doorgeleid naar de ventrikels, via de Purkinje vezels

Enige verbinding

De AV knoop geeft in normale omstandigheden de enige verbinding voor w.b.t. elektrische geleiding, tussen Atria en Ventrikels

Animatie van de reguliere geleiding

Elektrische geleiding bij Wolff Parkinson White

Het WPW-syndroom (Wolff-Parkinson-White syndroom)

Is een aangeboren hartritmestoornis. Het hart klopt tijdens een aanval zeer snel, vaak meer dan 200 slagen per minuut, dit wordt veroorzaakt door een extra verbinding tussen de boezems en de kamers. Bij een normaal hartritme ontstaat een elektrische prikkel in de sinusknoop in de rechterboezem. De prikkel verspreidt zich over de boezems. Vervolgens komt de prikkel bij de AV-knoop. Deze knoop houdt de elektrische prikkel even tussen de boezems en de kamers vast om hem vervolgens over de kamers te verspreiden. Deze ingebouwde vertraging werkt als een soort veiligheidsmechanisme.

Het WPW-syndroom is een aangeboren afwijking, maar is meestal niet erfelijk.

De bundel van Kent: De extra elektrische verbinding tussen de boezems en de kamers bij een WPW syndroom wordt ook wel genoemd: de bundel van Kent. Via deze bundel kunnen de elektrische prikkels een omweg nemen en gaan dan niet allemaal door de AV-knoop. De AV knoop vertraagt de prikkel maar dat doet de bundel van Kent niet. Hierdoor kunnen verschillende gevaarlijke ritmestoornissen ontstaan. Een te snel ritme in de boezem kan via de bundel van Kent onvertraagd worden doorgegeven aan de hartkamers. Een ritmestoornis in de boezems kan hierdoor leiden tot kamerfibrilleren, een levensgevaarlijke ritmestoornis waarbij het hart geen bloed meer rondpompt. Dit komt slechts zelden voor.

Cirkelbeweging: Soms springt bij het WPW-syndroom de prikkel via de bundel van Kent weer terug naar de boezems. Er ontstaat een cirkelbeweging, die ook wel cirkeltachycardie of re-entry tachycardie genoemd.

De bundel van Kent

Het gaat gepaard met een extra atrioventriculaire verbinding, de bundel van Kent, die meestal in zowel anterograde als in retrograde richting kan geleiden

Abberante geleiding

Naast de reguliere elektrische verbinding van:
SA knoop — AV knoop — Bundel van His — Purkinje Vezels
Ontstaat er nu een abberante geleiding, NAAST de reguliere verbinding

Animatie van de abberante geleiding

Gehele video van de uitleg van Wolff Parkinson White Syndroom

Bronnen

  • www.youtube.com/watch?v=edf3Hq7XhKM
  • https://hartenvaatcentrum.mumc.nl/aandoeningen/wolf-parkinson-white-syndroom-wpw/wpw
  • https://www.erfelijkheid.nl/ziektes/wolff-parkinson-white-syndroom
  • https://www.ntvg.nl/artikelen/risico-van-het-ontstaan-van-ventrikelfibrilleren-bij-pati%C3%ABnten-met-wolff-parkinson-white/volledig
  • https://nl.ecgpedia.org/wiki/WPW

Comments are closed.