Het MedicalSIM platform

Reden


Per Jaar sterven Er Meer Dan 1000 Mensen Per Jaar In Onze Ziekenhuizen Door Zorggerelateerde Schade En Fouten.


Dit zijn 83 onnodige sterftes per maand!

Aangetoond is dat in van deze onnodige sterfgevallen een tekort is aan beroepscompetentie en training en dat dit voorkomen kan worden door zorgprofessionals frequenter en meer praktijkgericht te trainen.


Een van de verbeterpunten was het implementeren van simulatie (scenario) training

Ondanks het inzetten van meer en betere simulatie trainingen zien we toch dat in de afgelopen jaren de daling van het sterfte cijfer niet verder doorzet

Dit heeft verschillende oorzaken

Kijkend naar de wijze van simulatietraining zoals deze nu bestaat, is deze vooral gebaseerd op
zgn. Mannequin training

Hieronder staan de nadelen beschreven van deze vorm van simulatie training

Alleen deze simulatiepoppen, die worden gebruikt, bieden geen uiterlijke kenmerken weer van symptomen. Dit maakt de setting minder realistisch en daardoor minder herkenbaar voor de zorgprofessional die wordt getraind.Het gevolg is een suboptimaal leereffect

Belangrijk bijkomend probleem is dat de zorgprofessionals voor een simulatietraining betaald een dag of dagdeel ‘van het bed’ worden gehaald. De kosten van de training zijn hierdoor hoog.

Het gevolg van deze hoge kosten en de grote druk op de arbeidsmarkt is dat er steeds minder wordt getraind

 

Een ander nadeel is dat je afhankelijk bent van een vaste fysieke oefenruimte. Maar ook dat per doel van de training en doelgroep voor de training een andere manniquin benodigd is:

Een simulatie mannequin gebruikt voor de trauma opvang op de SEH kan niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld een pediatrie casuïstiek of een simulatie van de geriatrische patient

 

Simulatietraining is in de huidige situatie:

A: Onvoldoende realistisch om een vitale bedreigingen te leren herkennen

B: Duur door hoge arbeidskosten door het uit plannen van zorgprofessionals

C: Duur door kosten van trainingslocatie, simulatoren en trainers

D: Onvoldoende in frequentie door hoge druk op arbeidsmarkt

E: Zeer beperkt inzetbaar en weinig mogelijkheden voor variatie

F: Zeer beperkt in staat om cursisten het gevoel te geven echt onderdeel te zijn van de simulatie training

Virtuele simulatie training als oplossing

Biedt een groot portfolio van bestaande Virtual- / Augmented- en Mixed Reality- simulaties

Geeft u directe toegang tot state-of-the-art medische simulaties ontwikkeld door toonaagevende instituten zoals de universiteit van Oxford en Harvard

Biedt de mogelijkheid om zorgprofessionals efficient en effectief op te leiden om de zorg te verbeteren

Is een volledig digitaal CLOUD gebaseerd E-Health platform voor zorgprofessionals en zorginstituten

Levert hoogwaardige en wetenschappelijk onderbouwde, zeer realistische medische simulaties

Is vanuit elke locatie met internettoegang toegankelijk

Werking

Wij bieden een portfolio van state-of-the-art bestaande (en bewezen) Extended Reality simulatie modules, van toonaangevende instituten zoals de universiteiten van Oxford en Harvard).

Deze scholingen zijn ontwikkeld voor de acute hulpverlening van basis tot gespecialiseerd niveau en alle discipines.

Toepassingen

Het aanbod en de mogelijkheid tot modificatie en ontwikkeling eigen wensen, maakt dat de APPS voor diverse doeleinden geschikt zijn (kunnen worden gemaakt)

Integratie

Het aanbod en de mogelijkheid tot modificatie en ontwikkeling eigen wensen, maakt dat de APPS binnen diverse scholingen geintegreerd kunnen worden (of worden gemaakt)

Modificeerbaar

Al de modules in ons portfolio kunnen wat betreft inhoud, doelstelling, omgeving en uiterlijk volledig worden aangepast.

Dit gebeurt met directe samenwerking en korte communicatie lijnen, met de ontwikkelaars van de simulatie apps.

Licenses & Certifications

MedicalSIM werkt samen met erkende opleidingsinstituten, waardoor (indien gewenst) scholingen en of cursussen afgerond kunnen worden met een erkend certificaat.

Dit betekent:

Zowel voor medisch personeel:

Maar ook voor integratie in en aanvulling op:

 

Dit betekent:

Hierbij valt te denken aan:

 

 • Geen (hoge) opstart en of ontwikkelkosten
 • Mogelijkheid direct te kunnen starten met hoogwaardige simulatie trainingen
 • Een portfolio met een grote keuze uit diverse vormen en onderwerpen van simulatie scholing (zoals: ABCDE-opvang, Anatomie en fysiologie, ACLS team management maar bijvoorbeeld ook het oefenen de tracheotomie handeling).
 • etc.
 • Werkzaam in alle disciplines en niveau’s
 • Werkzaam binnen de acute zorg
 • Werkzaam binnen de prehospitale zorg
 • Werkzaam binnen de semi-acute en niet-acute zorg
 • etc

Maar voor niet-medisch personeel:

 • Werkzaam binnen de medische evenementen hulpverlening
 • Werkzaam binnen de huisartsen geneeskunde
 • Werkzaam binnen justitie, politie en leger
 • Werkzaam binnen de beveiliging en handhaving
 • etc.
 • Bestaande simulatie scholingen en trainingen
 • Bestaande theoretische scholingen en trainingen

En voor:

 • Initiele (en vervolg) opleidingen tot medisch professional (arts/verpleegkundige)
 • Initiele (en vervolg) opleidingen tot Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Initiele (en vervolg) opleidingen tot Anesthesiemedewerker
 • Initiele (en vervolg) opleidingen tot ambulanceprofessional (chauffeur, verpleegkundige, rapid responder, OVDG en centralist
 • Initiele (en vervolg) opleidingen binnen de rampen management 
 • Initiele (en vervolg) opleidingen binnen de crisis management 
 • etc.
 • Veel kost effectiever dan het zelf van start ontwikkelen van een simulatie app, maar wel dezelfde uitkomst (en)
 • Voort bouwen op bestaande (en bewezen) infrastructuur
 • Aanpassingen op bestaande apps zijn vele malen sneller, door het voort kunnen bouwen op bestaande software en (bewezen) infrastructuur
 • Het voort kunnen bouwen op bestaande software en (bewezen) infrastructuur, maakt het ontwikkelen van een eigen simulatie app vele malen kost- en tijd- effectiever
 • Niet gebonden zijn aan 1 leverancier (en of ontwikkelaar), waardoor er meer flexibiliteit, kennis en kunde tot uw beschikking komt
 • Advanced Life Support (ALS)
 • Tactical Emergency Casualty Care (TECC)
 • Tactical Combat Casualty Care (TCCC)
 • Basic Life Support (BLS)
 • Pediatric Basic Life Support (PBLS)