MEDISIM

PLATFORM VOOR DIGITAAL MEDISCH SIMULATIE ONDERWIJS

VIRTUAL REALITY

De cursist komt in een compleet virtuele wereld terecht

AUGMENTED REALITY

Het lesmateriaal wordt in de werkelijkheid geprojecteerd

MIXED REALITY

Het lesmateriaal wordt in de werkelijkheid geprojecteerd, net als bij Augmented Reality, alleen grote verschil is de interactie die mogelijk is met de geprojecteerde 'werkelijkheid'