Uitleg casus

Vertaling van een interessante ECG casus gepost op

Vrouw van 50 jaar presenteert zich met hartkloppingen. Dit is haar ECG

Wat is het ritme?

Als het basisritme veranderd is, volgen de vragen:

  • Is het te snel (> 100/min., tachycardie) óf
  • Is het te traag (< 60/min., bradycardie) en
  • Is het regelmatig, óf
  • Onregelmatig? (dan is er vaak sprake van boezemfibrilleren)

Bradycardie?

Tachycardie?

Bij een tachycardie volgen de vragen:

Het ECG laat een Tachycardie zien

Bij een tachycardie volgen de vragen:

Breed-smal complex?

De computer denkt dat het wijd-complex is, waarschijnlijk omdat het moeite heeft onderscheid te maken tussen QRS en T golf in sommige afleidingen !

Maar je kunt duidelijk zien dat de QRS complexen duidelijke smal zijn.

Dit ritme is dus geheel consistent met Supra Ventriculaire Tachycardie

Vervolgstappen

De patiënt is hypotensief, maar het klinisch beeld laat wel voldoende/goede perfusie zien.

Wat wil je doen?

Als je aan Adenosine denkt, welke veilig en effectief is, onthoud wel dat het kortdurend het hart zal stoppen en dat het de patient een zeer naar gevoel zal geven!

Dus vergeet nooit de mogelijkheid van Vagale manoeuvres !

Modified Vasalva manoeuvres

De patient conversteerde naar sinus ritme, na de eerste poging van een Modified Valsalva Technique van de REVERT Trial.

De arts heeft hier persoonlijk veel goede resultaten mee gehad en adviseert mensen dan ook sterk om deze technique te gebruiken.

Als je er niet bekend mee bent, hier is een goede samenvatting:

REVERT Trial

Modified Vasalva manoeuvres

Vervolg ECG na conversie

Hier is de post-conversie #ECG

De patiënt zit nu in het sinusritme, maar wat valt je nog meer op?

Het PR-interval is opvallend kort! Er zijn hoge R-golven in V2 + V3 en er zijn deltagolven in meerdere leads.

Dit is WPW = Wolf Parkinson White !!

Vervolg ECG na conversie

Interessant is dat het post-conversie-ECG ook een patroon van ST-elevatie in aVR met enige diffuse 
ST-depressie heeft. Dit komt overeen met globale subendocardiale ischemie en suggereert door 
tachycardie geïnduceerde cardiomyopathie.

De patiënt heeft inderdaad onthuld dat ze gedurende 2 dagen symptomen had!

Samenvatting

Hier is de samenvatting:

1. Wantrouw de  computer

2. Patients haten Adenosine

3. Gebruik de  REVERT Technique

4. Let op/kijk naar  WPW post-conversion

5. Kijk direct naar het hart door gebruik te maken van bed-side echo

6. als de patiënt onstabiel is, gebruik dan defibrillatie

⚡️

Bronnen

https://nl.ecgpedia.org/wiki/Supraventriculaire_ritmestoornissen

https://nl.ecgpedia.org/

https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/hartritmestoornissen/wpw-syndroom

http://rebelem.com/the-revert-trial-a-modified-valsalva-maneuver-to-convert-svt/

Comments are closed.