SpecialCare4U - Medical Training Center

EDUCATION

Welke scholingen kunnen er gevolgd worden?

Zoals u aan de afbeeldingen kunt zien, hebben wij een ruim aanbod aan trainingen en scholingen. Hier onder kunt u kiezen naar welke vorm van scholing uw interesse gaat

REANIMATIE/AEDVOLWASSENEN (BLS) 

 

Leer in korte tijd hoe je moet handelen bij een reanimatie, inclusief gebruik van de AED. Oefen op een reanimatie-pop alle benodigde vaardigheden.

Basale reanimatie (BLS)

Je leert een reanimatiesituatie bij een volwassene tijdig te herkennen en ernaar te handelen.

Je leert wanneer en hoe je moet reanimeren en hoe je een AED toepast.

Deze cursus neemt je stap voor stap mee door het BLS algoritme en legt met videoinstructies uit hoe je de handelingen verricht. 

 

Opbouw cursus: 

 

Theorie:

lesstof 

 

Kennistoets:

vragen over de lesstof

 

Simulatie:

interactief toetsen

 

Beschikbare richtlijnen:

 – Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

– European Resuscitation Council (ERC).

– American Heart Association (AHA). 

 

Beschikbare talen:

 – Nederlands

– Engels

 

Doelgroep:

 – Eerste hulpverleners

 

Niveau:

 – n.v.t

Read more

Basale reanimatie van kinderen (PBLS)

In deze cursus ga je de basale reanimatie van kinderen leren en richt zich op vaardigheden en procedures bij baby’s tot 1 jaar en kinderen van 1 jaar en ouder.

 

Je gaat leren wanneer en hoe je moet reanimeren, het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) en wat je moet doen bij een verslikking of verstikking. 

 

Opbouw cursus: 

 

Theorie:

lesstof 

 

Kennistoets:

vragen over de lesstof

 

Simulatie:

interactief toetsen

 

Beschikbare richtlijnen: 

– Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

– European Resuscitation Council (ERC).

– American Heart Association (AHA). 

 

Beschikbare talen: 

– Nederlands

– Engels 

 

Doelgroep:  

– Eerste hulpverleners 

 

Niveau:  

– n.v.t.

 

Read more

EVENEMENTEN HULPVERLENING

 

Het scholingsaanbod is gebaseerd op de beschrijving van vaardigheden en verantwoordelijkheden, beschreven in de Veldnorm Evenementenzorg

Evenement hulpverlening 

Als hulpverlener op een evenement wordt er een specifieke kennis en kunde verwacht van eerstehulpverleners.

Elk evenement is weer anders en geeft weer andere risico’s met zich mee. Binnen onze scholingsaanbod worden diverse hoofdthema’s behandeld, zoals:

 

  • alcohol en drugs
  • trauma
  • neurologie (bij trauma)
  • ziektebeelden

 

Deze hulpverleners maken deel uit van de georganiseerde vrijwillige eerstehulpverlening en hebben in dat verband afspraken gemaakt met de evenementenorganisatie over hun taken en verantwoordelijkheden en over de afstemming daarvan met die van de professionals


Van hen mag niet alleen worden verwacht dat zij de eerstehulphandelingen goed uitvoeren, maar ook dat zij goed zijn voorbereid op de taken en verantwoordelijkheden die zij in de organisatie bij dit specifieke evenement hebben.

 

Denk bijvoorbeeld aan een meer professionele hulpverlenersattitude en aan samenwerking met andere (professionele) hulpverleners of aan taken op het gebied van registratie.

 

Opbouw cursus: 

 

Theorie:

ABCDE Methodiek

Ziektebeelden

Alcohol en Drugs

 

Kennistoets:

vragen over de lesstof

 

Simulatie:

Interactief toetsen

Praktische oefeningen

Vaardigheden-onderwijs

 

Beschikbare richtlijnen:

 – Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

– European Resuscitation Council (ERC)

– Veldnorm Evenementenzorg

 

Beschikbare talen:

 – Nederlands

– Engels

 

Doelgroep:

 – Evenementhulpverleners

 

Niveau:

 – BLS

 – Evenementhulpverlener

 – Basiszorg

 – Spoedzorg

 – Specialistische spoedzorg

Read more

SIMULATIESCHOLING

 
In de realistische, veilige leeromgeving van TOTALCARE4ALL, kunnen hulpverleners en professionals hun competenties (kennis, vaardigheden en attitude) verbeteren.

 

De trainingen zijn hoofdzakelijk praktisch van aard. Naast een korte theoretische uitleg ligt het accent op simulatieonderwijs.

 

Met behulp van scenario’s wordt er een beroep gedaan op uw communicatieve vaardigheden, waarbij de informatieoverdracht centraal staat.

 

Opbouw cursus: 

 

Theorie:

lesstof afhankelijk van cursus onderwerp

 

Kennistoets:

vragen over de lesstof

 

Simulatie:

Oefenen en leren onder gecontroleerde omstandigheden.

Werken met hoogwaardig simulatie materiaal (zoals mannikins)

Werken met professionale LOTUS slachtoffers en trauma acteurs

 

Beschikbare richtlijnen:

 – Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

– European Resuscitation Council (ERC).

– Veldnorm Evenementenzorg

– PHTLS / ALS / PHPLS

 

Beschikbare talen:

 – Nederlands

– Engels

 

Doelgroep:

 – Eerste hulpverleners

 – Evenement Hulpverleners

 – Verzorgenden (IG) / Verpleegkundigen

 – Artsen

 

Niveau:

 – BLS

 – ILS

 – ALS

Read more

IMMERSIVE SIMULATION
ONDERDOMPELING IN DE SIMULATIE 
 
In de realistische, veilige leeromgeving van TOTALCARE4ALL, kunnen hulpverleners en professionals hun competenties (kennis, vaardigheden en attitude) verbeteren.
 
Simulatie onder hyper realistische omstandigheden, welke het meest de werkelijkheid kan benaderen

 

De trainingen zijn hoofdzakelijk praktisch van aard. Naast een korte theoretische uitleg ligt het accent op simulatieonderwijs.

 

Met behulp van scenario’s wordt er een beroep gedaan op uw communicatieve vaardigheden, waarbij de informatieoverdracht centraal staat.

 

Opbouw cursus: 

 

Theorie:

lesstof afhankelijk van cursus onderwerp

 

Kennistoets:

vragen over de lesstof

 

Simulatie:

Oefenen en leren onder gecontroleerde omstandigheden.

Werken met hoogwaardig simulatie materiaal (zoals mannikins)

Werken met professionale LOTUS slachtoffers en trauma acteurs

 

Beschikbare richtlijnen:

 – Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

– European Resuscitation Council (ERC).

– Veldnorm Evenementenzorg

– PHTLS / ALS / PHPLS

 

Beschikbare talen:

 – Nederlands

– Engels

 

Doelgroep:

 – Eerste hulpverleners

 – Evenement Hulpverleners

 – Verzorgenden (IG) / Verpleegkundigen

 – Artsen

 

Niveau:

 – BLS

 – ILS

 – ALS

Read more

 

OFFICIELE CURSUSSEN

 

 

Binnen TotalCare4All kunt u diverse officiele gecertificeerde opleidingen en cursussen volgen, een aantal worden door externe partijen  gefaciliteerd.

 

 

Advanced Life Support (ALS) 

De Advanced Life Support opleiding (ALS) is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en paramedici en is gericht op het aanleren van specialistische reanimatie in teamverband.

 

 

Doelgroep:
verpleegkundigen die te maken hebben met de acuut zieke en/of ongevalspatiënt. SEH verpleegkundigen, IC verpleegkundigen, Anesthesie medewerkers, Bachelor Medische Hulpverleners, Ambulance verpleegkundigen.

 

Cursusinhoud:

De opleiding omvat verschillende workshops, vaardigheidstrainingen, lezingen, simulatie en scenario-onderwijs. In onze drie scenariolokalen worden verschillende scenario’s ter uitvoering gebracht.

De cursus bevat een theoretisch en een praktisch examen waarmee de opleiding wordt afgesloten

Read more

 

 

Trauma Nursing Core Course (TNCC) 

Cursus waarin systematisch onderzoek, behandeling en coördinatie centraal staat. Een interactief format met hands-on scenario based oefenen en uitwisselen van praktijkervaringen.

 

Doelgroep:
verpleegkundigen die te maken hebben met de acuut zieke en/of ongevalspatiënt. SEH verpleegkundigen, IC verpleegkundigen, Anesthesie medewerkers, Bachelor Medische Hulpverleners, Ambulance verpleegkundigen.

 

Accreditatie:
ALSG verzorgt uw accreditatie in GAIA, de TNCC Provider is geaccrediteerd door de NVSHV met 16 punten en door de V&VN met 16 punten. De TNCC Refresher is geaccrediteerd door de NVSHV met 8 punten en door de V&VN met 8 punten.

 

Cursusinformatie:

 

Link

Read more

 

 

Emergency Nursing Pediatric  Course (EPNC) 

Het aanleven van systematisch onderzoek, behandeling en coordinatie van het acuut vitaal bedreigde kind ten gevolge van ziekte of ongeval

Doelgroep: 


Verpleegkundigen die betrokken zijn bij de opvang van het acuut vitaal bedreigde kind: SEH-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen, Anesthesiemedewerkers, Bachelor Medische Hulpverleners, Ambulance verpleegkundigen.

 

Accreditatie:


ALSG verzorgt uw accreditatie in GAIA, de ENPC Provider is geaccrediteerd door de NVSHV met 17 punten en door de V&VN met 16 puntenDe ENPC Refresher is geaccrediteerd door de NVSHV met 8 punten en door de V&VN met 8 punten

 

Cursusinformatie:

 

Link

Read more

 


Tactical Emergency Casualty Care (TECC)

De 2 e editie van NAEMT’s Tactical Emergency Casualty Care (TECC) cursus leert eerstehulpverleners hoe te reageren op en de zorg voor slachtoffers in een civiele tactische omgeving.

 

 

Doelgroep:

Deze cursus is uitermate geschikt voor

overheidspersoneel, ambulancepersoneel, NGO personeel, beveiligers en of professionals in de zorg / HBO’ers die de verdieping zoeken.

 

Cursusinformatie:

De cursus omvat de drie fasen van tactische zorg:

⇒ Hot Zone / Directe dreiging: Zorg die wordt verleent bij een (terroristische) aanval of in ongunstige omstandigheden.


⇒ Warm Zone / Indirecte dreiging: Zorg die wordt verleent terwijl de dreiging is weggenomen, maar op ieder moment weer kan opduiken.


⇒ Cold Zone / Evacuatie: Zorg die wordt gegeven als het slachtoffer is geëvacueerd uit het incident en op een veilige plaats is.

 

Inhoud cursus:

Deze 2-daagse cursus omvat de volgende onderdelen:


– herkennen en behandelen ernstige bloedingen inclusief drills in het gebruik van een tourniquet.
– S-MARCH protocol.
– strategieën voor het helpen van gewonde hulpverleners in een gevaarlijke omgeving.
– hulpverlening aan kinderen.
– triage.
– technieken voor het snel evacueren of verplaatsen van slachtoffers.
– casuïstieken om het geleerde in de praktijk te testen.

 

Read more

 

Tactical Combat Casualty Care (TCCC)

De Tactical Combat Casualty Care opleiding is speciaal ontwikkeld voor personen die werkzaam zijn in hoog risico gebieden, waar medische apparatuur en toegang tot professionele noodhulp beperkt. De focus ligt op het verlenen van eerste hulp in tactische situatie, waaronder het behandelen van kogel- en explosiewonden.

 

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) is gecreëerd door het Amerikaanse Department of Defence Committee op TCCC (Co-TCCC) om evidence-based, levensreddende technieken en strategieën te leren voor het leveren van de beste traumazorg op het slagveld.

 

NAEMT voert TCCC-cursussen uit volgens de richtlijnen en het curriculum van de Co-TCCC.

 

Doelgroep:

Deze cursus is uitermate geschikt voor

overheidspersoneel, ambulancepersoneel, NGO personeel, beveiligers en of professionals in de zorg / HBO’ers die de verdieping zoeken.

 

Cursusinformatie:

 TCCC-AC (TCCC – all combattants) dit is een 1-daagse klassikale cursus en bevat vaardigheden voor hulpverleners.

 

De fundamentele medische wetenschap waarop TCCC is gebaseerd, is gepubliceerd in het PHTLS Military-handboek van NAEMT, waarin de militaire hoofdstukken zijn geschreven door de Co-TCCC.

 

TCCC, zoals aangeboden door NAEMT, is de enige TCCC-cursus goedgekeurd door het Joint Trauma System en het American College of Surgeons.

 

De TCCC-cursussen van NAEMT zijn geaccrediteerd door CAPCE en erkend door NREMT.

 

Read more

Tab Content

Ik zou graag scholing willen volgen, waar kan dit?

Deze scholingen kunt u volgen in onze oefenlocaties in Assen (Drenthe) en Venlo (Limburg)

ASSEN                                   

VENLO                           

Scroll Up