OPTIMAAL LEERRENDEMENT

Extended learning geeft een leerrendement van

“ Online learning can be as good than in person classroom traininig "

“ Research has shown that students in online learning performed than those receiving face-to-face instruction "

Learning Scientist IKONA Health

Traditionele benaderingen van onderwijs en opleiding in de gezondheidszorg zijn niet optimaal, omdat ze zich bijna uitsluitend richten op cognitieve leer- en prestatiesystemen in de hersenen, terwijl VR zich richt op een breed en uitgebreid scala aan leer- en prestatiesystemen in de hersenen.

Todd Maddox Ph.D. Psychology and Neuroscience

Associate Professor of Educational Psychology and Educational Technology, Michigan State University

Dr. Christine Greenhow

Het onderzoek heeft tevens geleid tot het inzicht dat VR een verrijking is in het pedagogisch didactisch arsenaal: VR leent zich uitstekend voor het aanleren van procedures.

Het is een uitstekend middel de student voor te bereiden en te confronteren met het maken van foute keuzes tijdens deze procedures.

De beleving en daarmee de impact op het leereffect, is met behulp van VR bij de student een stuk hoger dan wanneer er vanuit de theorie een procedure geleerd moet worden

Onderzoek VR Reanimatie Game, Mbo College Airport, maart 2019