Medium Care Ambulance blog

Vraag 1/: Kunt u het verschil uitleggen tussen laag complex en hoog complex planbaar vervoer (naast de noodzaak voor verpleegtechnische handelingen en complexiteit). Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen wat betreft inzetcriteria tussen deze twee?
Vraag 2/: Worden deze B1 ritten met een reguliere ambulancechauffeur gereden of via een minder hoog gekwalificeerde (zorgambulance) chauffeur
Vraag 3:/ Worden deze B1 ritten met of zonder optische en geluidssignalen gereden?
Vraag 4:/ Welke (voorbehouden/risicovolle) handelingen mag een Medium Care ambulanceverpleegkundige uitvoeren?
Vraag 5:/ Is de inrichting van de B1 ambulance gelijk aan die van de ALS ambulance en zo nee welke verschillen zijn hier in te vinden?
Vraag 5.1:/  Mogen  Medium Care ambulanceverpleegkundigen medicatie geven en zo ja welke eventuele restricties zijn hier of vallen deze onder de LPA?
Vraag 6:/ In diverse teksten op internet is te lezen dat de Medium Care Ambulance (MCA ) zal kunnen gaan assisteren bij ongevallen en of rampen, houdt dit in alleen in het kader van de GGB of ook bij reguliere ambulancezorg (assistentie bij een reanimatie/ongeval etc)?
Vraag 7:/ Er is ook te lezen dat bij geschiktheid de MCA verpleegkundige door kan stromen naar de ALS ambulancezorg, alleen hoe zit dit schakeltraject/opleidings traject er dan eventueel uit, aangezien de MCA verpleegkundige niet in het bezit hoeft te zijn van de gewenste specialisaties nodig voor de opleiding tot ALS Avk?

Comments are closed.