MEDICAL IMMERSIVE SIMULATION TRAINING (MIST)

TRAIN AS YOU FIGHT, FIGHT AS YOU TRAIN

Train zoals je (moet) vecht (en), en vecht zoals je traint Deze spreuk houdt eigenlijk in dat wanneer je onder extreme/moeilijke/zware omstandigheden traint, je deze vaardigheden (hetgeen je hebt geleerd en getraind) ook in een echte situatie kunt uitvoeren

INHOUD OPLEIDING

In de realistische, veilige leeromgeving van het MSG-MEDICAL TRAINIG CENTER, kunnen professionals hun competenties (kennis, vaardigheden en attitude) verbeteren. De trainingen zijn hoofdzakelijk praktisch van aard. Naast een korte theoretische uitleg ligt het accent op simulatieonderwijs. Met behulp van scenario’s wordt er een beroep gedaan op uw communicatieve vaardigheden, waarbij de informatieoverdracht centraal staat.

DOELSTELLING

BELANGRIJKSTE ELEMENT IN DEZE VORM VAN SCHOLING IS HET ONDERDOMPEL (IMMERSIVE) EFFECT VAN DE SIMULATIE. DE TRAININGEN EN SCHOLINGEN VINDEN PLAATS IN DONKERE RUIMTES, OP STRAAT, IN DE MODDER OF BINNEN EEN WRAK. OP DEZE MANIER WORDT GEPROBEERD OM DE WERKELIJKE OMSTANDIGHEDEN ZO DICHT ALS MOGELIJK TE BENADEREN

DOELGROEP

DEZE SCHOLINGEN WORDEN OP ZOWEL BLS, ILS EN ALS NIVEAU AANGEBODEN. MAAR DAARBIJ WORDEN ER OOK GEZAMENLIJKE SCHOLINGEN GEORGANISEERD, OM SAMENWERKING TUSSEN DE DIVERSE ZORGVERLENERS TE STIMULEREN EN VERBETEREN
Scroll Up