LEARNING
MANAGEMENT SYSTEM

Accomplishments

Dev System

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Laat cursisten in een volledig veilige omgeving keuzes en beslissingen nemen aangaande diagnose, beleid en of noodzakelijke interventies, zonder de mogelijke consequenties in de werkelijke wereld

Geeft detailleerde feedback over de sterke punten van de leerling en verbeterpunten in alle scenario's door middel van objectieve waarden, die direct herhaald kunnen worden in de scholing

De flexibiliteit van het platform laat u elke scenario creeren en oefenenen, volledig schaalbaar en aangepast aan uw situatie

Het biedt u ook veel didactische mogelijkheden (lesgeven, trainen en examineren)

Daarbij kunt u opschalen, van mulit- tot self-led training

DIRECTE TOEGANG TOT EEN PORTFOLIO VAN STATE-OF-THE-ART
BLENDED LEARNING SIMULATIE SCHOLING