HET MEDICALSIM PLATFORM

Biedt u een uitgebreid portfolio van hoogwaardige state-of-the-art Extended Reality medische simulatie scholingen

Cursisten worden ondergedompeld in hoogwaardige en wetenschappelijk onderbouwde, zeer realistische medische simulaties

met als doel efficient en effectief te worden opgeleid om de zorg te verbeteren

Door een geintegreerd Learning Management System (LMS) krijgen cursisten gedetailleerde persoonlijke feedback en kunnen deze direct implementeren in vervolg scholing

Cursisten hebben de keuze uit medische simulatie trainingen gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde delivers virtual reality medical training. Using VR headsets, learners can practice in immersive, fully-interactive clinical scenarios as if in real life. They then receive personalised feedback and can repeat as often as they like to improve performance. These scenarios deliver consistently excellent, standardised clinical training for students, doctors, nurses and other healthcare professionals. The focus is on clinical decision-making under pressure, team interaction and patient engagement. Oxford Medical Simulation allows healthcare professionals to learn through practice, without risking patient lives, to improve patient care.

Cursisten hebben de keuze uit medische simulatie trainingen gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde delivers virtual reality medical training. Using VR headsets, learners can practice in immersive, fully-interactive clinical scenarios as if in real life. They then receive personalised feedback and can repeat as often as they like to improve performance. These scenarios deliver consistently excellent, standardised clinical training for students, doctors, nurses and other healthcare professionals. The focus is on clinical decision-making under pressure, team interaction and patient engagement. Oxford Medical Simulation allows healthcare professionals to learn through practice, without risking patient lives, to improve patient care.

Doel

Het doel van een Learning Management System is het managen van leerprocessen

Het is in de eerste plaats een platform om medewerkers te laten leren, te toetsen en te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Hierdoor zijn medewerkers altijd up-to-date in hun vakgebied en duurzaam inzetbaar.

Beheeromgeving

In de beheeromgeving kan de organisatie eenvoudig zelf leertrajecten inrichten. Afhankelijk van functie-eisen en verantwoordelijkheden van een medewerker kunnen diverse leerpaden ingericht worden binnen een digitale omgeving. Gebruikers kunnen zelf bepalen waar en wanneer zij willen leren.

Inhoud, vorm en kwaliteit

Door middel van curatie hebben zowel de organisatie als de medewerkers invloed op de inhoud, vorm en kwaliteit van het aanbod. Daarnaast geeft een LMS de organisatie stuurmiddelen en inzicht in voortgang en resultaten door middel van uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Zo worden ontwikkeling, compliance en vakbevoegdheid van medewerkers en organisatie geborgd.

Met een LMS investeer je in de kennis en vaardigheden van je personeel en daarmee in de kwaliteit van je dienstverlening.

Voorbeeld Learning Management System (LMS)