VERGELIJKEND ONDERZOEK KOSTEN

Extended Reality biedt vergelijkbare en zelfs een hoge kwaliteit van simulatie scholing tegen een fractie van de kosten

Een onderzoek uit 2019 heeft een objectieve vergelijking gemaakt tussen traditionele simulatie trainingen en Virtual Reality Trainingen

In de eerste tabel zien we de kosten van een traditionele (live excercise) simulatie training

In de tweede tabel vinden we de kosten van een Virtual Reality simulatie training

In de derde tabel vinden we de jaarlijkse kosten van beide vormen van simulatie trainingen

Uit dit onderzoek kunnen we concluderen dat

De opstartkosten voor implementatie van VR training in het eerste jaar hoger liggen dan de kosten voor een traditionele simulatie training

Maar de kosten na het 1e jaar (implementatie kosten) van Virtual Reality vele malen minder zijn t.o.v. traditionele simulatie trainingen

Conclusie:

Over een periode van 3 jaar zijn de gemiddelde kosten per cursist voor een traditionele simulatie scholing :

$229.79 versus $115.70 for VR

BRON: http://www.gulfportmemorial.com/Uploads/Public/Documents/MPDNewsletters/Documents/2019/November/November.2019.Source%20Article.pdf