Xtended reality learning

Virtual-augmented-mixed reality

mEDICSIM

mEDICSIM

het grootste xr-platform voor medische simulatie scholing

het grootste xr-platform voor medische simulatie scholing

Extended Reality Learning integreert Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Mixed Reality met medische simulatie trainingen

Extended reality gaat dus over het uitbreiden van de fysieke wereld met de digitale wereld.

Het MedicalSIM platform biedt een groot portfolio van bestaande XR - simulaties

Extended Reality Learning integreert Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) en Mixed Reality met medische simulatie trainingen

Hoge kosten voor ontwikkeling en implementatie maakt dat Xtended Reality Simulatie Onderwijs op dit moment nauwelijks een plaats heeft binnen het huidige onderwijs curriculum

Features van ons platform

Bij ons platform krijgt u tot een portfolio van state-of-the-art medische simulaties

ontwikkeld door toonaagevende instituten zoals

Dit betekent:

Content Management System

Een XR content management system - geeft een eenvoudige toegang tot immersieve en interactieve medische simulatie modules

Content Distribution

Met een “all-in-one” option voor distributie en license van bestaande VR/AR en MR - content, wordt het kostbare proces van ontwikkelen omzeild.

Hierdoor worden de hoogwaardige simulatie modules direct toegankelijk en zeer betaalbaar.

Scenario training

Studenten kunnen oefenen binnen hyperrealistische virtuele werelden, waar zij kunnen leren van repetatieve of gerandomariseerde scenario's

 

COVID'19

COVID-19 heeft laten zien dat er een groeiende vraag is naar mogelijkheden van afstand leren, afstand scholing

 

COVID'19 Scholing

XR scholing biedt al deze mogelijkheden en wordt al veelvuldig in praktijk gebracht om zorgmedewerkers snel en efficient te scholen in de omgang met de hygiene regels van COVID'19 en inhoud van de zorg voor COVID'19 patienten