MedicalSIM

Our vision

Building your visions,

Creating reality

MedicalSIM gebruikt XR, artificial intelligence and gamification om zorgprofessionals sneller te laten leren en het geleerde langer te onthouden

Meeslepende training plaatst medewerkers in on-demand, ervaringsgerichte trainingsomgevingen vanuit de veiligheid van hun mobiele apparaat of immersive VR headsets.

Schaalbare, repetitieve oefeningen gecombineerd met een verhoogd gevoel van aanwezigheid maximaliseren de leereffectiviteit.

Unieke gegevensgestuurde inzichten leveren vervolgens objectieve gegevens op over de prestaties van werknemers die gewoonlijk subjectief zouden worden beoordeeld of gemist tijdens trainingsmogelijkheden in de echte wereld.

360 GRADEN VIDEO GEEFT EEN IMMERSIEVE BELEVING EN EEN UNIEKE 360 GRADEN ZICHTSVELD

WAT HET ZEER GESCHIKT MAAK VOOR BIJVOORBEELD:

COMMUNICATIE TRAINING

HET 'ERVAREN' VAN STRESS EN OF AGRESSIE EN HANDVATTEN HOE TE HANDELEN, MAAR OOK TE KUNNEN ERVAREN WAT JE WEL OF NIET ZIET/ZAG EN KON ZIEN

IEMAND VOOR TE BEREIDEN IN WELKE OMSTANDIGHEDEN HIJ/ZIJ KOMT WERKEN, OM ZODOENDE BETER VOORBEREID TE KUNNEN WORDEN/ZIJN

SITUATIONAL AWARENESS

IMMERSIEVE SIMULATIE

HET LEREN BELEVEN VAN SITUATIES DIE NIET VAAK VOOR KOMEN, WELKE EVENTUEEL TE KOPPELEN ZIJN AAN INTERACTIEVE KEUZES, WAARDOOR ER EEN GROOT EN UNIEK LEERRENDEMENT WORDT VERKREGEN

HET GEVEN VAN VOORLICHTING AAN TOEKOMSTIGE WERKNEMERS, BURGERS EN OF ANDERE BELANGHEBBENDEN. DIT MAAKT HET OOK GESCHIKT VOOR HET BIJDRAGEN AAN HET SELECTIE PROCES VOOR NIEUW PERSONEEL

VOORLICHTING EN VOORBEREIDING

OOGPUNT VANUIT PATIENT

KIJK VANUIT HET OOGPUNT VAN DE PATIENT. DIT GEEFT ZICHT OP ENERZIJDS HOE DE PATIENT IETS KAN ERVAREN, MAAR OOK GEEFT HET FEEDBACK OVER BIJVOORBEELD (VERBALE EN NIET VERBALE) COMMUNICATIE NAAR DE PATIENT

EVIDENCE BASED RESULATEN

" DE TOEKOMST VAN LEREN "