Om ambulanceprofessionals welke angstig zijn om high-flow zuurstof toediening niet te gebruiken, omdat ze bang zijn dat dit leidt tot verslechtering van de conditie van patienten met cardiale klachten, toch meer achtergrond informatie te geven buiten de genoemde onderzoeken en de veronderstelling dat meer zuurstof niet perse beter is, wordt hieronder bschreven wat de huidige richtlijnen van de Amerikaanse Hart Associatie (AHA) aangeven wat betreft Spoedhulp aan Cardiale Patienten en Reanimatie.

 

2010

 

In 2010 adviseerde de AHA:

 

“ er is onvoldoende bewijs voor rechtvaardiging van de routine matige toediening van zuurstof bij patienten met een

Niet-gecompliceerd Acuut Coronair Syndroom (ACS).

Wanneer de patient dyspnoeisch, hypoxisch is of duidelijke tekenen van hartfalen vertoond, dan moet zuurstof toediening o.b.v. titratie toegediend worden. Richtlijn saturatie: >94%

 

 

In 2015 adviseerde de AHA:

 

“ de toediening van aanvullende zuurstof therapie bij patienten met een vermoeden van een Acuut Coronair Syndroom, maar normoxisch zijn, heeft geen daling in de mortaliteit laten zien, en ook geen versnelling in het oplossen van de (pijn) klachten “

 

“ Het weerhouden van aanvullende zuurstof therapie bij deze patienten categorie, liet zien dat er een duidlijke reductie is van het infarct gebied.

 

In de zorgverlening moet overwogen worden om geen aanvullende zuurstoftherapie te starten, in normoxische patienten met een vermoedelijk of bewezen Acuut Coronair Syndroom (ACS) “.

 

De 2017 DETO2X trial:

 

Liet ook ondersteunend bewijs zien door de conclusie dat:

 

“ het gebruik van aanvullende zuurstof lijkt geen enkel voordeel te laten zien, bij patienten met een acuut hart infarct en een saturatie > 90% “

 

Onderzoek Nieuw Zeeland 2019:

 

Conclusie: “ Bij patienten met een vermoedelijk Acuut Coronair Syndroom (ACS) zonder hypoxemie, geeft het routine matig toedienen van zuurstof geen voordeel en zou daarom niet gegeven moeten worden “.

Scroll Up