TakoTsubo

Tako Tsubo cardiomyopathie

Een van de meest indrukwekkendste hartspierziekten is Tako. Tsubo cardiomyopathie Dit syndroom is vernoemd naar een Japanse keramieken pot die dienst doet als inktvisval en door Japanse vissers gebruikt wordt om inktvissen te vangen, de Tako Tsubo. Tako betekent inktvis en Tsubo betekent pot.

Tijdens de contractie neemt het hart de vorm van deze inktvisval aan. Het syndroom treedt op onder extreme mentale stress en wel bij vrouwen na de menopauze. We spreken ook wel eens over stress cardiomyopathie, transient(catecholaminergische) myocardial stunning, transient neurogene myocardial stunting, transient left ventricular apical ballooning of ampulla cardiomyopathy .

broken heart syndrome

Omdat het syndroom zich soms manifesteert bij verlies van een dierbare, kennen we het ook als het gebroken hart syndroom(broken heart syndrome). Soms wordt dit syndroom ook gezien na een groot trauma, bij ernstige pijnen of na operaties. Zelden is er geen aantoonbare oorzaak.

Deze vorm van cardiomyopathie wordt gekenmerkt door het feit dat de gehele hartspier verzwakt is en tijdens de contractie de vorm aanneemt van de tako tsubo. Dit komt door een akinesie van het midden en apicale gedeelte van de hartspier met een compensatoire hyperkinesie van het basale deel(er ontstaat apicaal als het ware een ballon).

Symptomen

Opvallend bij deze cardiomyopathie is dat er geen significante kransslagader afwijkingen gevonden worden. De symptomen zijn in 95% van de gevallen van voorbijgaande aard. Alle afwijkingen verdwijnen binnen enkele weken. Hetzelfde gebeurt met de typische ECG afwijkingen tijdens de acute fase, de subacute fase en de herstelfase. Soms zijn de cardiac markers zoals troponine T en de CKmb een weinig gestegen.

Symptomen
De volgende symptomen treden op:
Ÿ
stunning; door ischemie veroorzaakte verminderde hartspierfunctie, die zich kan herstellen na het verdwijnen van de ischemie.
Ÿ
hartfalen;
Ÿ
cardiogene shock;
Ÿ
pijn op de borst(zoals bij angina pectoris als gevolg van coronairlijden);
Ÿ
spasme van coronairvaten;
Ÿ
kortademigheid;
Ÿ
hartkloppingen of palpitaties(als gevolg van soms ernstige ritmestoornissen).

Klinische verschijnselen

Klinisch beeld De meeste patiënten (40-100%,) presenteren zich met klachten over pijn op de borst en dyspneu, en met ST-segmentelevaties in de precordiale afleidingen zonder reciproque depressies en met licht verhoogde cardiale-enzymwaarden:

Cardiale enzymen

72-100% heeft een verhoogde troponine T-waarde. De typische stijging en daling van de serumwaarden van de cardiale enzymen die gezien worden bij een myocardinfarct ontbreken echter.

Elektrocardiografische afwijkingen

De elektrocardiografische afwijkingen betreffen in de initiële fase van de aandoening een verlengde PQ- en QT-tijd, ST-segmentelevaties die passen bij een acuut myocardinfarct, negatieve T-toppen en pathologische Q-toppen.

Echocardiografie

Bij echocardiografie is er een kenmerkend uitvalspatroon, met akinesie van de apex, verminderde contractie van het midventriculaire myocard en ongestoorde contractie dan wel hyperkinesie van de basale segmenten, met als gevolg een verminderde ejectiefractie van het linker ventrikel, met uitersten van 20-49% (referentiewaarde: 50-65). Bij aanvullend onderzoek, onder andere met MRI, ontbreken er aanwijzingen voor myocardiale necrose.

Behandeling

Behandeling De behandeling van patiënten met een takotsubo-cadiomyopathie vindt plaats met ondersteunende maatregelen. Met β-blokkers wordt een toename van de diastolische vullingstijd nagestreefd en daarnaast wordt de verhoogde sympathische activiteit erdoor geneutraliseerd. ACE-remmers dienen te worden voorgeschreven ter voorkoming van ventriculaire remodellering. Indien decompensatio cordis door ‘forward failure’ optreedt, is men aangewezen op diuretica, inotropische ondersteuning en een intra-aortale ballonpomp. Ter voorkoming van murale trombi worden orale anticoagulantia voorgeschreven, totdat de systolische functie zich heeft hersteld. Het gunstige effect van ondersteunende therapie met exogene catecholaminen, zoals norepinefrine, dobutamine en dopamine, bij patiënten met een takotsubo-cardiomyopathie die in cardiogene shock verkeren, is twijfelachtig als de hypothese klopt dat er sprake is van cardiotoxiciteit van circulerende catecholaminen in de pathogenese en ook omdat exogene catecholaminen een takotsubo-cardiomyopathie zouden kunnen induceren.

Bronnen:
  • https://www.ntvg.nl/artikelen/viskruikinfarct
  • https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.116.003418
  • https://www.ecg-clopedia.nl/page24.html#Figuur3
  • https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/352/431/RUG01-002352431_2017_0001_AC.pdf
  • https://www.academia.edu/17942177/_Takotsubo_cardiomyopathy_reversible_cardiomyopathy_induced_by_stress_

Leave a Reply

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of