Born to stand out

Conformatie of authenticiteit? Waarom willen we zo graag in een groep passen? Conformiteit. Conformisme slaat op het aanpassen van zichzelf aan het gedrag en de opvattingen in een groep met als doel geaccepteerd te worden binnen deze groep. Authenticiteit. Het authentieke zelf is de jij die kan worden gevonden in…

Continue reading